tai tin nhan nam moi
Tin Nhắn 8-3 số 1
(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")
"-.]~ 8-3 ~[.-"
(_.-""-._)
.•*•.•*•.•*•.•*•..•*•.
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::.dong._.day.:::"
"'-!|!-""-!|!-"'
.•*•.•*•.•*•.•*•..•*•.
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
"::.yeu thuong.::"
"-!|!-""-!|!-"'
*•*happy women Day*•*
Chúc e vui vẻ nak ^^
Tải về: SMS 8-3 số 1
Cú pháp tải: SMS 85236 gửi 6722
Cú pháp tặng: SMS 85236 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin Nhắn Chúc 8-3 số 2
_)l(_
//l\
@@@@
@@@@@
@@@@@@@
\xxxxxxx/
\_*_=_/
Giỏ Hoa Hồng!
Tặng em nhân ngày 8/3!
Vui vẻ và hạnh phúc em nhé!
╭⌒╮⌒⌒╮\* \、*• ♥\☆\、
Cú pháp tải: SMS 85764 gửi 6722
Cú pháp tặng: SMS 85764 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin Nhắn mừng 8-3 số 3.+**+__+**+._+**+.
+.___zk__.+_ck_...+
*+.Love.+* +*
*+* *+*
♥ Forever ¶_ove ♥
。.. __::_____ ★ 。
☆ /_______/ \ 。。
。 |_画_画 _|_| ☆ 。
♀Ck iu vk♂
(\ _ /) (\ _ /)
(^_^) (^_^)
☆(") (") (") (")☆
Mai2 ben nhau em nhe
Happy 8/3!
Cú pháp tải: SMS 85778 gửi 6722
Cú pháp tặng: SMS 85778 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin Nhắn Chúc mừng 8-3 Số 4
__.:!|!:._.:!|!:.
":::happy:::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":woman:"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":: day ::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":: mung 8/3 ::"
"'-!|!-""-!|!-'"
Cú pháp tải: SMS 85776 gửi 6722
Cú pháp tặng: SMS 85776 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin Nhắn Chúc mừng 8-3 Số 5
☆('''*.*''')☆
('''*.*''').,,.('''*.*''')
"*., I love you ,.*"
☆ ('''*.*''')☆
'* ☆*'
____08-03__________
_(¯`v´¯)_vui ve____
_´•.¸.•´_____hanh phuc___
¸.•... ´¸.•´¨) ¸.•*¨)___
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•_
Cú pháp tải: SMS 86246 gửi 6722
Cú pháp tặng: SMS 86246 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin Nhắn Chúc mừng 8-3 Số 6
,* "" "" *,,* "" "" *,
(0 ' _ ' ) ( '_ ' * )
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=
*(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)*
**`•.(¨`•.•´¨).•´**
****`•.¸.•´****
Happy ! 8-3 Chúc em
yêu Hạnh ^¤^ Phúc,
Xinh đẹp bên anh
mãi mãi.
Cú pháp tải: SMS 85220 gửi 6722
Cú pháp tặng: SMS 85220 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin Nhắn Chúc mừng 8-3 Số 7
.+*"*+..+*"*+.
* (( Ngay )) *
"+. 08-03 .+"
*+. .+*

.+*"*+..+*"*+.
* (( Vui )) *
"+. ve ? ..+"
*+. .+*

.+*"*+..+*"*+.
* (( Hank )) *
"+. phuc .+"
*+. .+*
Happy women'day!
Cú pháp tải: SMS 85228 gửi 6722
Cú pháp tặng: SMS 85228 [SĐT Nhận] gửi 6722

Trang lời chúc xin gửi đến các bạn,bố,chồng sẽ có nhiều lời chúc ý nghĩa dành tặng người yêu,bạn gái,vợ,mẹ trong những ngày đặc biệt như ngày 20-10 ..Ngày phụ nữ việt nam không thể thiếu cánh mày râu gửi tặng nào?

lời chúc 20-10
lời chúc 20-10 tiếng anh

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 1


Happy Women’s Day!
Wishing you a day as beautiful as you are!
Dịch:Chúc mừng ngày Phụ nữ
Chúc các bạn một ngày đẹp như bạn!

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 2


Wishing you a day filled with goodness and warmth,
Wishing you happiness… today and forever,
Happy Women’s Day!
Dịch:Chúc các bạn một ngày tràn đầy lòng nhân hậu và sự ấm áp, 
hạnh phúc ... Chúc các bạn ngày hôm nay và mãi mãi, 
ngày Phụ nữ hạnh phúc!

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 3


U can get her love in the form of
Sister, Friend, Beloved, Wife,
in the form of Mother
in the form of Grandmother…..
so,…..Respect HER…
She is a Woman!
Happy Women’s Day!
Dịch:Bạn có thể có được tình yêu của mình trong các hình thức 
chị, bạn bè, Beloved, vợ, 
dưới hình thức mẹ 
theo hình thức ... Bà .. 
như vậy, ... ..Respect HER ... 
Cô ấy là một phụ nữ! 
Chúc mừng Ngày của phụ nữ!

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 4


This Women’s Day resolve to…
Get your choices right!
In a nutshell…
Have a fun-filled and
Enjoyable Women’s Day!
Dịch:Phụ nữ này ngày quyết tâm ... 
Nhận sự lựa chọn của bạn ngay! 
Tóm lại ... 
Có một niềm vui đầy và 
ngày thú vị của phụ nữ!

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 5


Every Home,Every Heart, Every Feeling,
Every Moment Of happiness is incomplete
without u, Only U can complete this world…
Happy Women’s Day
Dịch:Mỗi Gia đình, Mỗi trái tim, Mỗi cảm giác
Mỗi phút của hạnh phúc là không đầy đủ 
mà không có u, Chỉ U có thể hoàn thành thế giới này ... 
Chúc mừng ngày Phụ nữ

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 6


This LIFE has no existence without a strong ally in WOMAN in every stage
of life starting from Motherhood to Wife, Sister &finally a Daughter.
Happy Women’s Day !!
Dịch:CUỘC SỐNG này không có sự tồn tại mà không có một đồng minh mạnh mẽ trong PHỤ NỮ trong mọi giai đoạn của cuộc sống bắt đầu từ mẹ đến vợ, chị và cuối cùng là một con gái. 
Chúc mừng Ngày Phụ nữ !!

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 7


Wish you a very happy (happy) women’s day
Its you who’s making the difference in so many lives….
and I am one of them….Have a wonderful day!
Dịch:Chúc các bạn một ngày rất hạnh phúc (hạnh phúc) của phụ nữ 
của bạn những người đang làm cho sự khác biệt trong cuộc sống ... rất nhiều. 
và tôi là một trong số họ ... .Have một ngày tuyệt vời!

A beautiful woman must expect to be more accountable for her steps,
than one less attractive.
Dịch:Một người phụ nữ đẹp phải mong đợi để có trách nhiệm hơn cho các bước của cô, 
hơn một kém hấp dẫn.

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 9


She wants a free sky,
Where she can be flying
She don’t ask for the wings,
Just break up her rings
Dịch:
Cô ấy muốn một bầu trời tự do, 
ở đâu cô có thể bay 
Cô không hỏi cho cánh, 
Chỉ cần phá vỡ vòng tròn của mình

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 10


Some IDIOTS say:
“Behind every Successful man
There is a Woman…
“But Nobody know the
Fact: “WOMEN GO ONLY BEHIND SUCCESSFUL MEN…

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 11


Dịch:Một số kẻ ngốc nói: 
"Đằng sau mỗi người đàn ông thành công 
có một người phụ nữ ... 
"Nhưng ai biết 
Thực tế: "PHỤ NỮ GO chỉ BEHIND NAM THÀNH CÔNG ...
A very happy women’s day!
Truly proud to be a woman who is a symbol of
GOD’s Shakti, Love, Compassion, Dignity, Strength & so on….
the list of her qualities is endless.
So hats off to all women of the world!
Dịch:Thiên Chúa tạo dựng Man đầu tiên ... nhưng ... ông muốn tạo ra một cái gì đó tốt hơn ... Đoán những gì Ông đã tạo ra người phụ nữ!

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 12


God created Man first… but… he wanted to create something better… Guess what He created woman!
Dịch:Các sẵn sàng lắng nghe, kiên nhẫn để hiểu, sức mạnh để hỗ trợ, trung tâm chăm sóc và chỉ được có ... Vững đó là vẻ đẹp của một phụ nữ Chúc mừng ngày Phụ nữ!

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 13


The willingness to listen,the patience to understand,the strength to support,the heart to care & just to be there….that is the beauty of a lady!Happy Women’s Day!
Wishing you a day that’s just like you…
really special!
Happy Women’s Day 2014!
Dịch:Chúc các bạn một ngày đó là giống như bạn ...
thực sự đặc biệt! 
Chúc mừng ngày Phụ nữ năm 2014!

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 14


Across the miles…
comes this wish
from me to say…
You are Special!
Happy Women’s Day
Dịch:Trên dặm ...
đến mong muốn này 
của tôi để nói ... 
Bạn là đặc biệt! 
Chúc mừng ngày Phụ nữ

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 15


“WOMEN have strengths that amazes man.. she can handle trouble & carry heavy burdens.. she holds happiness, love & opinions..she smiles when filing like screaming..”
Dịch:"Phụ nữ có thế mạnh mà người đàn ông ngạc nhiên .. cô có thể xử lý rắc rối và mang gánh nặng .. cô ấy giữ hạnh phúc, tình yêu & opinions..she mỉm cười khi nộp hồ sơ như la hét .."

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 16


You know why Women start with “W”? B’coz all Questions start with “W”…
Who?
Why?
What?
When?
Which?
Whom?
Where?
&
Finally…Wife… WOW…
Dịch:Bạn có biết tại sao phụ nữ bắt đầu với "W"? B'coz tất cả câu hỏi bắt đầu với "W" ... 
ai? 
Tại sao? 
gì? 
Khi nào? 
nào? 
ai? 
ở đâu? 
Cuối cùng ... Vợ ... WOW ...
A woman is like a tea bag -
you never know how strong she is until she gets in hot water.Happy Women’s Day
Dịch:
Một người phụ nữ giống như một túi trà - 
bạn không bao giờ biết cô ấy là như thế nào mạnh mẽ cho đến khi cô nhận được trong nóng trong ngày water.Happy phụ nữ

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 18


We are cute daughters, we are sweet sisters, we are lovely lovers, we are darling wives, we are adorable mothers, we are source of strength, we are WOMEN! Happy Women’s Day!
Dịch:Chúng tôi là con gái dễ thương, chúng tôi là chị em ngọt ngào, chúng tôi là những người yêu thích đáng yêu, chúng tôi yêu vợ, chúng tôi là các bà mẹ đáng yêu, chúng tôi nguồn sức mạnh, chúng tôi PHỤ NỮ!Chúc mừng Ngày của phụ nữ!

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 19


U can get her love in the form of Sister, Friend, Beloved, Wife, in the form of Mother & in the form of Grandmother…..so,…..Respect HER….She is a Woman!Happy Women’s Day!
Dịch:U có thể có được tình yêu của mình trong các hình thức chị, bạn bè, Beloved, vợ, dưới hình thức của Mẹ và theo hình thức ... Bà ..so, ... ..Respect HER ... bà đã là một phụ nữ! Chúc mừng Ngày của phụ nữ!

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 20


You can do almost anything you put your mind to …
You can swim the deepest ocean and climb the highest peak …
Be a doctor or fly a plane
You can face adversity and still walk tall.
You are strong, beautiful, compassionate and much more than words could ever say!
Today is yours, and so is ever other day…
Happy Women’s Day!
Dịch:Bạn có thể làm hầu như bất cứ điều gì bạn đặt tâm trí của bạn ... 
Bạn có thể bơi đại dương sâu nhất và leo lên đỉnh cao nhất ... 
Hãy là một bác sĩ hay một chiếc máy bay 
Bạn có thể phải đối mặt với nghịch cảnh và vẫn đứng thẳng. 
Bạn đang mạnh mẽ, xinh đẹp, từ bi và nhiều hơn từ bao giờ có thể nói! 
Hôm nay là của bạn, và do đó là từng ngày khác ... 
Chúc mừng ngày Phụ nữ!

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 21


For Women:To be happy with a man
you must understand him a lot and love him a little.
For Man:To be happy with a woman
you must love her a lot and not try to understand her at all.
Dịch:Đối với phụ nữ: Để được hạnh phúc với một người đàn ông 
, bạn phải hiểu anh ấy rất nhiều và yêu anh ấy một chút. 
Đối với Man: Để được hạnh phúc với một người phụ nữ 
, bạn phải yêu cô ấy rất nhiều và không cố gắng hiểu cô ấy.

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 22


Behind every successful man
is a woman who is getting ahead of him!
Three cheers to the woman of tomorrow!
Happy Woman’s Day!
Dịch:Đằng sau mỗi người đàn ông thành công 
là một người phụ nữ là nhận được phía trước! 
Ba cổ vũ cho người phụ nữ của ngày mai! 
Chúc mừng ngày Phụ nữ!

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 23


IF fate favors you one day
& you are asked what you want to be,
don’t wish to be someone else….
because you are wonderful the way you are!
cheers to Womanhood!
Happy Women’s Day!
Dịch:NẾU phận ủng hộ bạn một ngày 
và bạn được yêu cầu những gì bạn muốn, 
không muốn được người khác .... 
bởi vì bạn là tuyệt vời theo cách bạn đang có! 
cổ vũ cho phái nữ! 
Chúc mừng Ngày của phụ nữ!

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 24


Talented, Ambitious, Vibrant, (angel)
your enthusiasm in all your endeavors
inspires me! (bow) On Woman’s Day…
I wish success be with you always!
Dịch:Tài năng, đầy tham vọng, Vibrant, (thiên thần) 
nhiệt tình của bạn trong tất cả các nỗ lực của bạn 
truyền cảm hứng cho tôi! (Cúi đầu) Vào ngày Phụ nữ ... 
Tôi muốn thành công được với bạn luôn!

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 25


A beautiful woman draws strength from troubles, smiles during distress and grows stronger with prayers & hope. Send this to a beautiful woman. I just did! Wishing you a very happy woman’s day!
Dịch:Một người phụ nữ xinh đẹp thu hút sức mạnh từ những rắc rối, mỉm cười trong đau khổ và phát triển mạnh mẽ hơn với những lời cầu nguyện và hy vọng. Gửi tin này cho một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi chỉ cần làm! Chúc các bạn ngày một người phụ nữ rất hạnh phúc của!

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 26


“A woman 1 of the most beautiful creation of GOD, showering her respect as daughter, feel her care in the form of a sister, feel her warmth in the form of a friend. why did God create man 1st b4 creating a woman off course , because its always good 2 make a rough draft 1st b4 making a MASTERPIECE..”Happy Women’s Day….
Dịch:"Một người phụ nữ 1 của sự sáng tạo đẹp nhất của GOD, tắm tôn trọng cô như con gái, cảm thấy chăm sóc cô trong hình thức của một người em gái, cảm thấy sự ấm áp của mình trong các hình thức của một người bạn. tại sao Thiên Chúa tạo ra con người 1 b4 tạo ra một người phụ nữ tắt khóa học, bởi vì nó luôn luôn tốt 2 làm cho một dự thảo thô 1 b4 làm một MASTERPIECE .. "Chúc mừng ngày Phụ nữ ....

1.lời chúc 20-10 tiếng anh 27

The history of all times,
and of today especially,
teaches that .. .
women will be forgotten
if they forget to think about themselves.
Dịch:Lịch sử của mọi thời đại, 

và đặc biệt là của ngày hôm nay, 
dạy rằng ... 
phụ nữ sẽ bị lãng quên 
nếu họ quên để suy nghĩ về bản thân mình.
Xem thêm:thơ hay về mẹ 20-10|Lời Chúc 20-10 Tin Nhắn 20-10 Sms 20-10  tặng mẹ,vợ,người yêu nhé!

Facebook Google twitter
Từ khóa: Những Lời Chúc Bằng Tiếng Anh Ngày Phụ Nữ 20-10 Ý Nghĩa Nhất 2015

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.